Team leader

Naszą mocą są zespoły. Każdy z nich jest niezależny ponosi pełną odpowiedzialność za swój produkt. Część z nich posiada Team Leadera, ale nie wszystkie – staramy się zachować możliwie płaską strukturę organizacji.

Team leader

Business leader

Większość zespołów jest pogrupowana w nieformalne domeny biznesowe – jeśli ich projekty są dedykowane dla tej samej branży. Za opiekę nad domeną odpowiada Business Leader.

Business leader

Guardianie

Bardzo ważną rolę w naszej firmie pełnią również Guardianie. Jest to funkcja tymczasowa.

W czasie swojej kadencji Guardianie realizują projekty mające na celu m.in. definiowanie wizji i misji organizacji, tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi, ale również dostarczanie technologii, czy platform.

Guardianie
ul. Jaracza 62
90-251 Łódź