OK

Site Reliability Engineer

Czym będziesz się zajmował?

  • Przygotowaniem platform przed ich uruchomieniem (hardening), monitorowaniem procesu ich wdrożenia, dostosowywaniem ich konfiguracji, a także opracowaniem narzędzi pomocniczych i niezbędnym monitorowaniem krytycznych wskaźników.
  • Utrzymywaniem platformy po uruchomieniu, poprzez mierzenie i monitorowanie ich dostępności, wydajności i ogólnego stanu systemu.
  • Przywracaniem działania platformy podczas incydentów produkcyjnych, by utrzymać zaplanowane SLO; przeprowadzić szczegółową analizę pierwotnej przyczyny, aby zapobiec regresjom (model pracy 8/5 + dyżury).
  • Proaktywnym poszukiwaniem ulepszeń w realizacji wymagań niefunkcjonalnych; współpraca z zespołami programistycznymi w celu poprawy aspektów operacyjnych platform, za które będziesz odpowiadać.
  • Potwierdzaniem gotowości i dojrzałości nowych wdrożeń poprzez opracowanie, wykonanie i weryfikację zautomatyzowanych zestawów smoke testów.
  • Zapewnieniem wiedzy technicznej na temat produktów IDEMIA i procesów wsparcia dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych.

Aktualnie poszukujemy

Site Reliability Engineer

Inżynier SRE będzie odpowiedzialny za zapewnienie zautomatyzowanych operacji i prewencyjnego monitorowania platform produkcyjnych o znaczeniu krytycznym dla SLA.

Security Specialist (Pentester)

Pentesting, OWASP, PCI DSS, PCI CP, GSMA

Scrum Master

Scrum, Nexus, Feature Teams, samoorganizujące się zespoły, środowisko międzynarodowe

Full-Stack Developer

JavaScript/ TypeScript, HTML/CSS, Java 8, React, AWS, Docker

Front-End Developer

Angular/ React/ Vue, Html/CSS, Bootstrap, REST

Facility Coordinator

administracja budynku i koordynacja wszelkich działań związanych z utrzymaniem i usprawnieniem biura

Młodszy Specjalista ds. Administracji i Ochrony Danych Osobowych

tworzenie dokumantacji wynikającej z GDPR, i analiz z obszaru CSR

Junior Graphic Designer

projektowanie materiałów promocyjnych, obróbka graficzna zdjęć

Architekt Java

System Architecture, Java, Spring, Hibernate, Kubernetes, AWS, Agile

Programista Aplikacji Mobilnych (Android lub iOS)

Android, SDK lub iOS, Gradle, Git, Jenkins, Kotlin lub Swift lub Objective-C

Programista Java

Java 8, Maven lub Gradle, GIT lub SVN lub Bitbucket

QA/ Tester automatyczny

Kotlin or Java or Swift, Gradle, Gherkin or BDD, ELK, CI (Jenkins), RPC or Communication protocols

DevOps/Integrator

Linux Server, Docker, Bash lub Python lub Groovy, Jenkins, GIT

ul. Jaracza 62
90-251 Łódź
Bitnami