OK

Praca w IT |Scala/Akka Developer

W IDEMIA pracujemy nad szeregiem aplikacji, które umożliwiają wdrożenie rozwiązania eSIM (elektronicznej wersji karty SIM). Zespół, do którego poszukujemy obecnie kolejnego developera skupia się na  rozwoju systemu Smart Connect, który przechowuje, przygotowuje i pobiera profile eSIM od operatorów sieci komórkowych i „instaluje” je w urządzeniach mobilnych. Naszymi klientami są zatem operatorzy, producenci samochodów osobowych, terminali płatniczych i inni.  

Nasz produkt opieramy na: Scala, Java, Akka, ScalaTest, Typelevel, Kubernetes, Docker, MariaDB, Cassandra. 

Jeśli jesteś zainteresowany tymi samymi technologiami, ale też jeśli masz doświadczenie w programowaniu w innych językach funkcyjnych, a Scala to Twoja nowa miłość i szukasz miejsca gdzie pracując będziesz mógł się w niej rozwijać, skontaktuj się z nami.

Aktualnie poszukujemy

Praca w IT | Scrum Master (Payments)

Scrum, Agile, Canban

Praca w IT | Front Office Integrator

Docker, Kubernetes, Jenkins, Groovy, (Jenkins DSL), Linux, Maven, GIT, Scripting, Salt

Praca w IT | Quality Assurance Engineer (Mobile Identity)

Kotlin, Swift, Android, iOS, Gradle, Gherkin, BDD, ELK stack, Jenkins

Praca w IT | OnePlatform Core Developer

Kotlin, Java, Node, Python, JVM, AWS

Praca w IT | iOS Tech Lead

Swift, UIKit, Fastlane, SwiftUi, BDD

Praca w IT | DevOps/ Integrator

Docker, Kubernates, Jenkins, Helm, ArcgoCD,, Linux, GIT

Praca w IT | Scrum Master

Scrum, Agile, Canban

Praca w IT | Functional Analyst

OAuth, OAuth2, OIDC, UMA, CIBA, SAML

Praca w IT | DocAuth Developer

Java 11, Spring, Linux, Docker, GIT, AWS, Hermes, Kafka, Cassandra, Helm

Praca w IT | DevOps Team Leader

AWS, Terraform, Docker, Scripting, Jenkins, GIT, Kubernates, Salt

Praca w IT | Android SDK Developer

Android SDK, Kotlin. Java

Praca w IT | Senior DevOps Engineer

Linux, AWS, Terraform, Docker, Scripting, Jenkins, GIT

Praca w IT | Team Leader/Architect SDK

Kotlin, Java, Android SDK, Gradle,

Praca w IT | IT Administrator

Linux, JIRA, Confluence, Bitbucket, Git, Salt, XEN, HyperV

Praca w IT | Physical Security Manager

Line Management, Quality, HSE, Security, Auditing, Risk Management, IT systems, Project Management

Praca w IT | Standardization Manager

JIRA, Confluence

Praca w IT | Chief Architect (Connectivity)

UML, BPMN, DevOps

Praca w IT | Security Expert

ISO 27005, STRIDE, OWASP, CI/CD, Azure, AWS, PCI-DSS, GSMA

Praca w IT | Application Security Specialist

Fortify, SonarQube, Owasp Dependancy Check, Nexus IQ, JIRA

Praca w IT | SRE Team Leader

Site Reliability Engineer, Team Leader, Service Desk, Customer Management

Praca w IT | System Architect (Scala/Java)

Scala, Java, Agile, SaaS

Praca w IT | QA Engineer (Scala/Java)

Scala, Java, Python, Serenity, Selenium, JBehave, Gherkin

Praca w IT | Site Reliability Engineer (Azure)

Azure, Kubernates, Linux, Docker, Prometheus, Grafana, Git, Jenkins

Praca w IT | Test Automation QA Engineer

Java, Docker, Kubernates, Serenity, Screenplay, REST, UI, Postman, Selenium

Praca w IT | QA Engineer Java/Python

Java, Python, Serenity, Selenium JBehave, JGiven, Azure

Praca w IT | Senior DevOps Engineer (Payments)

AWS, Terraform, Docker, Jenkins, Kubernetes, Salt

Praca w IT | iOS Developer

iOS, Swift, Objective-C

Praca w IT | Senior Java Developer

Java11, AWS, Spring boot, Docker, ElasticSearch

Praca w IT | Senior Information Security Officer

Application Security, Risk Management, Thread Modelling, Security policies and standards

Praca w IT | Site Reliability Engineer (Azure)

Azure, Azure Kubernetes Service, Linux, Docker, Docker - compose, Prometheus, Grafana, Git, Jenkins, English

ul. Jaracza 62
90-251 Łódź