OK

Facility Coordinator

Czym będziesz się zajmować?

Administracją budynku i koordynacją wszelkich działań związanych z utrzymaniem i usprawnieniem biura, zorientowaną na stworzenie najwyższych standardów wyglądu i funkcjonalności siedziby i oddziałów IDEMIA w Łodzi.

Główne zadania:

  • bieżąca weryfikacja stanu technicznego budynków i pomieszczeń biurowych, zarządzanie naprawami i modernizacjami odbywającymi się w biurze,
  • pozostawanie na bieżąco z nowoczesnymi rozwiązaniami biurowymi i trendami w projektowaniu biur; proaktywne podejście do tworzenia środowiska biurowego na najwyższym poziomie,
  • definiowanie wymagań technicznych dla budynków (we współpracy z lokalnym działem IT lub podwykonawcą);
  • planowanie i nadzór nad rocznymi przeglądami i audytami technicznymi, zarówno obowiązkowymi i wymaganymi prawnie, jak i zdefiniowanymi wewnętrznie (np. klimatyzacja, instalacje elektryczne, wod.-kan., urządzenia elektryczne, oznaczenia BHP itp.);
  • obsługa wniosków od Pracowników związanych z budynkiem, jego wyposażeniem jak i systemami technicznymi typu klimatyzacja, wentylacja, instalacja elektryczna, kontrola dostępu, drzwi, okna, winda, meble, oświetlenie itp.;
  • współpraca z agencją bezpieczeństwa; zarządzanie harmonogramami i kosztami ochrony;
  • zapewnienie, że przepisy BHP, przepisy PPOŻ oraz wymagania bezpieczeństwa – dotyczące budynku biurowegosą spełnione i przetestowane (np. regularnie prowadzone szkolenia ratowników medycznych, próbne ewakuacje, innego typu ćwiczenia zwiększające bezpieczeństwo),
  • przygotowywanie zestawień i raportów, współpraca z działem księgowości w zakresie przepływu dokumentów (FV) i rozliczeń kosztów.

Aktualnie poszukujemy

Site Reliability Engineer

Inżynier SRE będzie odpowiedzialny za zapewnienie zautomatyzowanych operacji i prewencyjnego monitorowania platform produkcyjnych o znaczeniu krytycznym dla SLA.

Security Specialist (Pentester)

Pentesting, OWASP, PCI DSS, PCI CP, GSMA

Scrum Master

Scrum, Nexus, Feature Teams, samoorganizujące się zespoły, środowisko międzynarodowe

Full-Stack Developer

JavaScript/ TypeScript, HTML/CSS, Java 8, React, AWS, Docker

Front-End Developer

Angular/ React/ Vue, Html/CSS, Bootstrap, REST

Facility Coordinator

administracja budynku i koordynacja wszelkich działań związanych z utrzymaniem i usprawnieniem biura

Młodszy Specjalista ds. Administracji i Ochrony Danych Osobowych

tworzenie dokumantacji wynikającej z GDPR, i analiz z obszaru CSR

Junior Graphic Designer

projektowanie materiałów promocyjnych, obróbka graficzna zdjęć

Architekt Java

System Architecture, Java, Spring, Hibernate, Kubernetes, AWS, Agile

Programista Aplikacji Mobilnych (Android lub iOS)

Android, SDK lub iOS, Gradle, Git, Jenkins, Kotlin lub Swift lub Objective-C

Programista Java

Java 8, Maven lub Gradle, GIT lub SVN lub Bitbucket

QA/ Tester automatyczny

Kotlin or Java or Swift, Gradle, Gherkin or BDD, ELK, CI (Jenkins), RPC or Communication protocols

DevOps/Integrator

Linux Server, Docker, Bash lub Python lub Groovy, Jenkins, GIT

ul. Jaracza 62
90-251 Łódź
Bitnami